Taxaties

Eén van de specialismen is het doen van taxaties. Er kunnen allerlei redenen zijn voor een taxatie. De meest gebruikelijke is de aankoop van een woning. Verder kan een financier ook om een rapport vragen bij het oversluiten van een hypotheek, een verbouwing of het benutten van de overwaarde.

Welke reden er ook aan ten grondslag ligt, het gaat erom dat je snel een betrouwbaar taxatierapport ontvangt welke door alle geldverstrekkers wordt geaccepteerd.Deze taxaties en of waardebepalingen ( waardebepaling wordt vaak gebruikt voor overbrugging of aankoopbeslissing en is een vereenvoudigde versie van een taxatie) zijn binnen 2 á 3 werkdagen gereed.

Tarieven

Ik taxeer tegen zeer scherpe tarieven, en kan volgens een vast tarief of een promillage, afhankelijk van je wens.

Belangrijk bij taxeren

Taxatie Leeuwarden houdt in haar taxatie rekening met veel factoren:

 • Plaats waarin je woning ligt;
 • Buurt waarin je woning ligt;
 • Omgevingsfactoren (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.);
 • Aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz.;
 • Staat van onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste materialen (worden er grote reparatie verwacht in de toekomst);
 • De functionaliteit van de indeling;
 • Isolatie en energiezuinige maatregelen;
 • inhoud en oppervlakte;
 • verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad).

Er zijn ook externe omstandigheden die de waarde van uw huis kunnen beïnvloeden:

 • Prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen;
 • Toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse;
 • Komt datgene wat de taxateur waarneemt overeen met de gegevens van het kadaster.

Richtlijnen en het taxatierapport

Taxatie Leeuwarden maakt gebruik van de richtlijnen voor een taxatierapport zoals deze zijn opgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). In het taxatierapport Financiering Woonruimte staan kadastrale, privaatrechtelijke, planologische en milieutechnische gegevens. Taxatie Leeuwarden werkt volgens de normen van de CHF en NHG en is gekwalificeerd door de Stichting Vastgoedcert., NWWI en Taxateursunie , u ontvangt een deskundig en betrouwbaar taxatierapport welke aan alle normen van de NHG en financiële instellingen voldoet.

vgckeurmerk Taxateurs unie logo erkend taxateur nwwi IMG_2737

ik verricht taxaties voor o.a.:

 • Het verkrijgen van een hypothecaire lening (voor verbouwing);
 • Ten behoeve van een verkoop- of aankoopbeslissing;
 • Echtscheiding en deling;
 • In het kader van nalatenschap;
 • Bij geschillen in opdracht van de rechtbank;
 • WOZ bezwaarschriften op basis van “no cure no pay”.