Aankoopregeling

Het kan lang of kort duren, maar op een gegeven moment kom je dan je droomwoning tegen. Het gevoel zit goed en je kunt niet wachten met het starten van de onderhandelingen. Dat is het moment dat Siebren, als aankoopmakelaar zorgt dat je met beide benen op de grond blijft staan en geeft je het juiste advies op het juiste moment.

De kans dat je eigenaar wordt van de eerste woning die we samen bezichtigen is in dit concept redelijk groot te noemen. Toch kan een koop om diverse redenen uiteindelijk niet doorgaan. Bijvoorbeeld omdat de bouwkundige staat van de woning tegenvalt of verkopers onvoldoende bereid zijn te zakken in de prijs. Het risico dat het aankoopproces langer duurt dan je had gehoopt neemt Siebren voor zijn rekening. Dat geldt zowel in tijd als in het aantal bezichtigingen.

Kortom: Ik blijf je helpen tot je geslaagd bent, zonder extra kosten.

Het aankoopproces bestaat globaal uit 4 stappen:

 1. Aankoopadvies
 2. Bouwkundige keuring
 3. Onderhandelen
 4. Afhandelen

1. Aankoop advies

Wat kunt je als eerste verwachten:

 • Samen bezichtigen van de woning;
 • mijn bevindingen worden achteraf besproken en hierin komen onder andere de volgende punten aan de orde:
  • kadastrale informatie;
  • erfdienstbaarhedenonderzoek;
  • beoordeling van de woning op onderhoud en afwerking (bouwtechnische staat);
  • beoordeling van de woonomgeving;
  • vergelijking gelijksoortige woningen in de regio;
  • afspraken over de koopsom/prijsonderhandeling.

2. Bouwkundige keuring

Tijdens de bezichtiging let ik scherp op de bouwkundige staat van de woning. Na de bezichtiging neem ik mijn bevindingen met je door. Indien ik het noodzakelijk acht om de woning nader te laten keuren, teneinde mogelijke ernstige verborgen gebreken aan het licht te brengen zal ik dit advies geven.

3. Onderhandelen

Het voeren van onderhandelingen is een vak apart. Door de jarenlange ervaring, kennis van de lokale markt, het niet emotioneel betrokken zijn en professionele aanpak ben ik instaat om voor de scherpste prijs de woning aan te kopen. Bovendien is uw tegenpartij in de onderhandeling veelal een professioneel onderhandelaar die het belang van zijn opdrachtgever behartigt.

Wat kunt je verwachten:

 • bespreking van de onderhandeling strategie;
 • het samen bepalen van een maximale koopprijs en aanvullende voorwaarden zoals onder andere ontbindende voorwaarde financiering, voorbehoud bouwtechnische keuring, voorbehoud bodemonderzoek, voorbehoud verkoop eigen woning en lijst roerende zaken;
 • het samen bepalen van de juiste vervolgstap in het onderhandelingsproces;
 • wanneer de woning wordt aangekocht, worden alle relevante gegevens, de koopprijs en aanvullende voorwaarden schriftelijk bevestigd aan de verkopende partij, ter voorbereiding van het opstellen van de koopovereenkomst.

4. Woning aankoop Afhandelen

Wanneer er mondelinge overeenstemming bereikt is over de koop van uw woning, volgt de schriftelijke afhandeling hiervan. Ik heb de beschikking over de noodzakelijke juridische kennis om de gemaakte afspraken zo goed mogelijk voor je te controleren. Op deze wijze worden je belangen duidelijk en compleet omschreven zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Wat kunt je verwachten:

 • inhoudelijk beoordelen van de koopovereenkomst en lijst van zaken opgesteld door de verkoopmakelaar;
 • het samen doornemen en ondertekenen van de koopovereenkomst en lijst van zaken;
 • adviseren van geschikte notarissen;
 • het versturen van de koopovereenkomst naar de notaris;
 • het bewaken van de termijnen;
 • initiëren taxatie t.b.v. de financiering;
 • het controleren van de eigendomsakte opgesteld door de notaris;
 • het regelen en het aanwezig zijn bij de eindinspectie van de woning;
 • het aanwezig zijn bij de sleuteloverdracht en passering van de akte bij de notaris;
 • de evaluatie.

Mijn aanpak heeft al vele tevreden klanten opgeleverd!

Benieuwd naar mijn aanpak? Neem vrijblijvend contact met me op. Dit gesprek kost niets maar levert je gegarandeerd veel op.